Simon White, Bloomberg Markets Live

Simon White, Bloomberg Markets Live